ChatGPT Nederlands gptnederlandsnl created a new article
12 w - Translate

ChatGPT Nederlands: Een revolutionaire studie-assistent voor studenten en docenten - gptnederlands.nl | #chatgpt #chatgpt Nederlands

ChatGPT Nederlands: Een revolutionaire studie-assistent voor studenten en docenten - gptnederlands.nl

ChatGPT Nederlands: Een revolutionaire studie-assistent voor studenten en docenten - gptnederlands.nl

ChatGPT Nederlands op gptnederlands.nl is een revolutionaire AI-chatbot die studenten en docenten kan helpen met academische taken zoals huiswerk, scripties en het maken van toetsen. De chatbot is gebaseerd op GPT-4 en getraind met honderden miljarden Nederlandse teksten.
@socialvkay Code Github Our telegram